Барилга замын машин, төхөөрөмж хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: Барилга замын машин төхөөрөмж (Эчнээ, Бакалавр)
Хөтөлбөрийн индекс:073211
ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: I бүлэг - Математик, Физик
Дагалдан хичээлүүд: Нийгэм судлал, Англи хэл
Босго оноо: 
Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

  • Суурь хичээл-480 оноо
  • Дагалдан хичээл- 440 оноо

Барилга замын машин төхөөрөмж хөтөлбөрөөр төгсөгчид нь барилгын үйлдвэрлэлд /гадас шон зоох, барилгын түүхий эдийг олзворлох, бутлах, нунтаглах, шигших, ангилан ялгах, холих, зуурах/, зам байгуулалтын үйлдвэрлэлд /замын ул суурь, газар шорооны ажлууд, замын үе давхаргууд, хучилтын, усыг зайлуулах далан суваг байгуулах/, өргөн тээвэрлэх, ачиж буулгах ажилд /төрөл бүрийн кранууд, өргөгчүүд, зөөгүүрүүд, ачигчууд/ хэрэглэгдэх машин төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, завсар үйлчилгээ, зохион бүтээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх ур чадвар, мэдлэгийг эзэмшинэ.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

  • Монгол улсдаа анхдагч мэргэжил
  • Зөвхөн манай сургуульд хэрэгждэг
  • Аж үйлдвэрлэлийн бүхий л салбарт ажиллах боломжтой
  • Чадварлаг багшлах бүрэлдэхүүнтэй
  • Гадаадад дадлага хийх боломжтой
  • Төгсгөгчид ажлын байраар 100 хувь хангагддаг

Төгсөгчдийн ажлын байр: Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэл болох барилга ба зам байгуулалтын үйлдвэрлэл, өргөх тээвэрлэх, ачиж буулгах, барилгын материалын үйлдвэрлэл, уул уурхай, хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын машин тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын болон засварын инженер, техникийн ажилтан, зохион байгуулагчаар ажиллах боломжтой юм.