Оюуны өмч

Механик, Тээврийн сургууль нь их сургуулийн оюуны өмчийн хадгалалт, хамгаалалтын механизмыг боловсронгуй болгож, судалгаа бүтээлийн  нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх, түгээн дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна.

2023/2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙГДСЭН БҮТЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 15317
Бүтээлийн нэр: Барилгын материал хийц, эдлэлийн үйлдвэрийн дулаан боловсруулалтын тоног төхөөрөмж
Товч тайлбар: ШУТИС-ийн үндсэн сурах бичиг
Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран): Сүхбаатар Янжинлхам, Чойжамц Оюунжаргал
2022/2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙГДСЭН БҮТЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ:


Улсын бүртгэлийн дугаар: 14004
Бүтээлийн нэр: Өөрөө буулгагч хүнд машин механизмийн бүтээлийн динамик нормчлол тогтоох алгоритм
Товч тайлбар: ШУТИС-ийн эзэмшил
Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран): П.Чойсүрэн, Э.Наранбаатар, Ж.Давааням


 

 Ашигтай загварын патент 
д/д Ашигтай загварын
нэр 
Улсын бүртгэлийн дугаар Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран)
1 Нисгэгчгүй нисэх аппаратад зориулагдсан дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн сургалтын стенд 20-2023-004702 Б.Аюурзана, С.Уянга, Н.Хосбаяр
2 Эгц дээш хөөрч буудаг нисгэгчгүй нисэх аппарат 20-2023-0004701 Ж.Баасандарь, Б.Мөнх-Эрдэнэ, Г.Амармэнд, Б.Эрдэнэбат
3 RB1 тандем хос далавчтай нисгэгчгүй нисэх аппарат 20-2023-0004704 Э.Рэнцэндорж, Т.Буянбаатар, Г.Амармэнд, Б.Эрдэнэбат
4 Радиал хөдөлгүүрийн ажиллах зарчимын 3D загварчлал 20-2023-0004705 Б.Хурц-Очир, Э.Түмэнжаргал, Г.Амармэнд, Б.Эрдэнэбат
5 Боеинг 737 агаарын хөлгийн түлшний зарцуулалтын стенд 20-2023-0004703 Д.Бат-Эрдэнэ, С.Тэнгис, Г.Амармэнд, Б.Эрдэнэбат
6 Бууны дуран харааны суурийн хийц 20-0003487 Э.Намдүү, Б.Эрдэнэбат
7 Бууны гол төмөр сангийн ангийн холболт 20-0003486 Э.Намдүү, Б.Эрдэнэбат
8 Бууны мөрлөгчийн хийц 20-0003488 Э.Намдүү, Б.Эрдэнэбат
9 Бууны хайрцаг ангийн хийц 20-0003495 Э.Намдүү, Б.Эрдэнэбат
10 Мэргэн буудагчийн винтов TEN-73 буу 20-0003496 Э.Намдүү, Б.Эрдэнэбат
Нийт бүртгэгдсэн ашигтай загварын  патентын тоо: 10

 

 

2021/2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙГДСЭН БҮТЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИНЭ БҮТЭЭЛМИЙН ПАТЕНТ:

д/д Шинэ бүтээлийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар Товч тайлбар  Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран)
1 Хаалганы самбар үйлдвэрлэлийн автомат суурийн төхөөрөмж 10-2161074 Heat staking welding machine for door time Олон улсын патент Н.Хаш-Очир


ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ:

Улсын бүртгэлийн дугаар Бүтээлийн нэр Товч тайлбар  Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран)
1 13878 Найдвартай ажиллагаа ба оношлолын онолын үндэс Найдвартай ажиллагаа ба оношлолын онолын үндэс И.Базаррагчаа, Ш.Бямбаа, Д.Ганбат
2 13285 Шинжлэх ухаан, утга зохиолын аман болон бичмэл бүх төрлийн бүтээл Шинжлэх ухаан, утга зохиолын аман болон бичмэл бүх төрлийн бүтээл Б.Батбаяр
3 13883 Дөрвөн дугуйт роботын програм Дөрвөн дугуйт роботын програм ШУТИС
4 13618 Хоригдлын ялын тооцоо бодох програм Хоригдлын ялын тооцоо бодох програм Б.Баярсайхан, Э.Наранбаатар
5 13619 Хоригдлын нэрийн дансны үлдэгдэл тооцох програм Хоригдлын нэрийн дансны үлдэгдэл тооцох програм Б.Баярсайхан, Э.Наранбаатар
6 13617 Хоригдлын эргэлт, уулзалтын захиалга авах програм Хоригдлын эргэлт, уулзалтын захиалга авах програм Б.Баярсайхан, Э.Наранбаатар
7 12765 Механизмын дизайн лабораторын ажлын гарын авлага Механизмын дизайн лабораторын ажлын гарын авлага Д.Батбаяр, Т.Бямбадорж, С.Ариунболд, П.Баасансүрэн
8 12780 Аналитик механик цахим гарын авлага Аналитик механик цахим гарын авлага Б.Должинсүрэн, Д.Оюунчимэг

 

 

Ашигтай загварын патент 
д/д Ашигтай загварын
нэр 
Улсын бүртгэлийн дугаар Товч тайлбар  Зохиогчийн мэдээлэл (хамтран)
1 Тоормосны наклад турших төхөөрөмж - Тоормосны наклад турших төхөөрөмж П.Чойсүрэн, А.Эрдэнэтуяа, Ж.Давааням
2 Гурван дугуйт өөрөө явагч робот - Гурван дугуйт өөрөө явагч робот П.Чойсүрэн, А.Эрдэнэтуяа, Ж.Давааням
3 Дөрвөн дугуйт робот суурь - Дөрвөн дугуйт робот суурь П.Чойсүрэн, А.Эрдэнэтуяа, Ж.Давааням
4 Хатаах төхөөрөмж 20-003415 Хатаах төхөөрөмж С.Батбаатар, Т.Ганбаатар, Б.Дуламүрэн, Х.Гангэрэл

 

 

2020/2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ХИЙГДСЭН БҮТЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ:

д/д Улсын бүртгэлийн дугаар Бүртгэлд авсан огноо Зохиогчийн нэр Эрх эзэмшигч Бүтээлийн нэр
1 12658 2021.03.30 Ж.Азжаргал Ж.Азжаргал An experimental study on performance and exhaust emissions of di and idi deisel engine with biodiesel from animal fats / амьтны гаралтай биодизель түлшээр ажиллах di болон idi дизель хөдөлгүүрийн техник үзүүлэлт, утааны найрлагын судалгаа/
2 12055 2020.09.25 Б.Батмөнх, А.Эрдэнэтуяа, Б.Баярсүрэн, П.Чойсүрэн, Д.Бадрах, Г.Удвал, Н.Мөнхзул, Ж.Мягмаржав, Ц.Цэвэгжав, Ц.Нямдулам, И.Базаррагчаа, Ж.Хашбат Б.Батмөнх, А.Эрдэнэтуяа, Б.Баярсүрэн, П.Чойсүрэн, Д.Бадрах, Г.Удвал, Н.Мөнхзул, Ж.Мягмаржав, Ц.Цэвэгжав, Ц.Нямдулам, И.Базаррагчаа, Ж.Хашбат Авто инженер
3 12050 2020.09.25 С.Уянга, М.Дэлгэрнасан, Б.Асралт, И.Базаррагчаа, Э.Даариймаа, С.Ариунбаяр, Д.Өнөрсайхан, Б.Батбаяр, Л.Чулуунцэцэг С.Уянга, М.Дэлгэрнасан, Б.Асралт, И.Базаррагчаа, Э.Даариймаа, С.Ариунбаяр, Д.Өнөрсайхан, Б.Батбаяр, Л.Чулуунцэцэг Тээврийн менежмент
4 12053 2020.09.25 Б.Асралт, С.Уянга, М.Дэлгэрнасан, С.Ариунбаяр, И.Базаррагчаа, Д.Өнөрсайхан, Б.Батбаяр, Л.Чулуунцэцэг, Э.Даариймаа Б.Асралт, С.Уянга, М.Дэлгэрнасан, С.Ариунбаяр, И.Базаррагчаа, Д.Өнөрсайхан, Б.Батбаяр, Л.Чулуунцэцэг, Э.Даариймаа Логистик менежмент
5 12051 2020.09.25 Н.Энхтунгалаг, Б.Баярсайхан, П.Аюурзана, Д.Ганбат, Ц.Баярсайхан, Э.Уранбаяр, О.Болор, Э.Наранбаатар, Д.Батсайхан, Ж.Давааням Н.Энхтунгалаг, Б.Баярсайхан, П.Аюурзана, Д.Ганбат, Ц.Баярсайхан, Э.Уранбаяр, О.Болор, Э.Наранбаатар, Д.Батсайхан, Ж.Давааням Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
6 12052 2020.09.25 П.Баасансүрэн, Д.Ганбат, Х.Чулуунбаатар, Д.Дэлэг, Я.Рэнчинванжил, Г.Нарангэрэл, Д.Лханаг, Д.Батсүх, Г.Ганбаатар, С.Янжинлхам, Ш.Цоож, Д.Баярмаа П.Баасансүрэн, Д.Ганбат, Х.Чулуунбаатар, Д.Дэлэг, Я.Рэнчинванжил, Г.Нарангэрэл, Д.Лханаг, Д.Батсүх, Г.Ганбаатар, С.Янжинлхам, Ш.Цоож, Д.Баярмаа Механик инженер
7 12546 2021.03.05 Н.Төмөрбаатар, А.Гөлгөө, Г.Чимэд-Очир, Т.Намнан, Т.Мөнхбат, П.Өлзийсайхан Н.Төмөрбаатар, А.Гөлгөө, Г.Чимэд-Очир, Т.Намнан, Т.Мөнхбат, П.Өлзийсайхан Хэрэглээний механик 2
8 12544 2020.12.20 Т.Намнан, Л.Хэнмэдэх, П.Баасансүрэн, П.Өлзийсайхан, Н.Пүрэвдорж, Д.Батдорж Т.Намнан, Л.Хэнмэдэх, П.Баасансүрэн, П.Өлзийсайхан, Н.Пүрэвдорж, Д.Батдорж Агаарын урсгал дахь ширхэглэг материалын аэродиамик, загварчлал
9 11956 2020.08.25 Д.Батбаяр, П.Баасансүрэн, Т.Бямбадорж, Ш.Цоож Д.Батбаяр, П.Баасансүрэн, Т.Бямбадорж, Ш.Цоож Механизмын зохион бүтээлт мэдлэг сорих тест, бодлого
10 12546 2021.03.05 Курмаз Ленонид Владимирович, Курмаз Олег Ленонидович, Г.Чимид-Очир, Т.Намнан, А.Гөлгөө, П.Өлзийсайхан, Б.Баясгалан.  Курмаз Ленонид Владимирович, Курмаз Олег Ленонидович, Г.Чимид-Очир, Т.Намнан, А.Гөлгөө, П.Өлзийсайхан, Б.Баясгалан.  Машины эд ангийн төсөл зохиомж

 

Ашигтай загварын патент 
д/д Улсын бүртгэлийн  дугаар Ашигтай загварын нэр Зохиогч, хамтран зохиогч Олон улсын ангилал Эзэмшигч
1 20-003309 Агаарын лугшилттай урсгалаар ширхэглэг материалыг ялгах туршилтын төхөөрөмж П.Өлзийсайхан, Т.Намнан Монгол улсын П.Өлзийсайхан, Т.Намнан