Магистрын хөтөлбөрүүд/Мэргэжил/
Магистрын сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт
Мэргэжлийн индекс Хөтөлбөрийн нэр  Салбарын нэр 
071501 Механик инженерчлэл  Техникийн механикийн тэнхим
071506

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 

071503 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт       Механик, мехатроникийн салбар 
071505 Мехатроник 
071603 Машины электрон систем 
073211 Барилга замын машин тоног төхөөрөмж
071507 Машин үйлдвэрлэлийн технологи  Машин үйлдвэрлэлийн салбар 
071502 Металлурги, металлын технологи 
071510 Металл судлал, технологи 
078811 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи 
071601 Авто инженерчлэл  Тээврийн салбар 
071602 Автомашины ашиглалт, авто аж ахуй 
071604 Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл 
071605 Нисэх техникийн механик 
071606 Авионик