ШУТИС-ийн баримт бичиг бүртгэлийн журам

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг линк дээр дарж үзнэ үү : /media/uploads/2023/04/04/shutib_na.PDF