Докторын хөтөлбөрүүд /Мэргэжил /
 Докторын сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт
Мэргэжлийн индекс Хөтөлбөрийн нэр  Салбарын нэр 
071501 Механик инженерчлэл  Техникийн механикийн тэнхим
071502 Металлурги, металлын технологи  Машин үйлдвэрлэлийн салбар 
071505 Мехатроник  Механик, мехатроникийн салбар 
071601 Авто инженерчлэл  Тээврийн салбар