Машины электрон систем хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: Машины электрон систем (Бакалавр)                                  

Хөтөлбөрийн индекс: 071603

ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: I бүлэг -Математик, Физик

Дагалдан хичээлүүд: Нийгэм судлал, Англи хэл

Босго оноо: Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

 • Суурь хичээл-480 оноо
 • Дагалдан хичээл- 440 оноо

Механикийн ба электроникийн онолын үндсэн мэдлэг эзэмшиж, автомат хяналт удирдлагын систем бүхий машин, механизм, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, бүтцийг нарийн мэддэг, тэдгээрийн оношлол, засвар үйлчилгээ ба тохируулгыг гардан гүйцэтгэх салбарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чадвар эзэмшинэ.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

 • CDIO арга зүй буюу үр дүнд суурилсан боловсролын хэлбэрийг сургалтын үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн.
 • Оюутнууддаа CDIO ур чадваруудыг олгодог. Өөрөөр хэлбэл “гараар нь”, “бодитоор нь” хийлгэж төслийн ажлыг гүйцэтгүүлдэг.
 • Механик, электроник, програмчлал, автомат удирдлагын болон инженерийн зохион бүтээлт төсөл, тооцооны CAD/CAE системийн иж бүрэн мэдлэг олгодог.
 • Автомат машин, тоног төхөөрөмжтэй холбоотойгоор үйлдвэрт үүсээд байгаа инженерийн практик асуудлыг шийдэх чадвар олгодог.
 • Онолын мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх аргад төслийн хичээлээрээ суралцдаг.
 • Сургалтын хөтөлбөр дэх зохион бүтээх хичээлийн эзлэх хувь их.
 • Сургалтын тоног төхөөрөмж, лабораторийн орчин нөхцөл сайтай.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн.

Төгсөгчдийн ажлын байр:

 • Уул уурхайн машин механизмын инженер
 • Авто машины засвар, үйлчилгээний газарт инженер
 • Үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмжийн инженер
 • Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
 • Робот техникийн салбарт инженерээр тус тус ажиллах боломжтой.