Металл судлал, технологи хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: МЕТАЛЛ СУДЛАЛ, ТЕХНОЛОГИ

Хөтөлбөрийн индекс: 071510

ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: I бүлэг - Математик, Физик

Дагалдан хичээл: Англи хэл, Нийгэм судлал

Босго оноо: Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

  • Суурь хичээл-480 оноо
  • Дагалдан хичээл- 440 оноо

Тус хөтөлбөрөөр төгсөгчид нь металл болон металл бус материалуудыг боловсруулах, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг  ашиглах, металл болон хайлш бүтээгдэхүүнд дотоод бүтэц, физик, хими, механик шинж чанарын эвдэх болон үл эвдэх иж бүрэн шинжилгээ хийх, илчийн боловсруулалт, цутгуур, даралтын боловсруулалт хийх, үйлдвэрлэлийн бизнес төсөл зохиох, удирдан зохион байгуулах, судалгааны ажил хийх мэдлэг, ур чадвар эзэмшинэ.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

  • Япон, герман, америкийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдөөр лаборатори баазаа шинэчилсэн
  • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ур чадвар бүхий эрдэмтэн багш нартай
  • Япон болон Солонгос улсад магистр, докторын сургалтанд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой
  • Гадаадад мэргэжлээрээ ажиллах боломжтой
  • Сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой

Төгсөгчдийн ажлын байр: Хөтөлбөрөөр төгсөгчид нь металл боловсруулах үйлдвэрүүд, нисэх онгоцны үйлдвэрлэл, автомашины инженерчлэл, батлан хамгаалах, эрчим хүч, зам барилга байгууламж, хөнгөн ба хүнд үйлдвэр, уул уурхай зэрэг салбаруудад инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтанаар ажиллах боломжтой. 

БУСАД ЦЭСҮҮД
Авто инженерчлэл хөтөлбөр Нисэх техникийн механик хөтөлбөр Логистик менежмент хөтөлбөр Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт хөтөлбөр Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөр Механик инженерчлэл хөтөлбөр Металл судлал, технологи хөтөлбөр Металлурги, металын технологи хөтөлбөр Машин үйлдвэрлэлийн технологи хөтөлбөр Зүтгүүр, зүтгүүрийн аж ахуй хөтөлбөр Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл хөтөлбөр Авионик хөтөлбөр Машины электрон систем хөтөлбөр Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хөтөлбөр Барилга замын машин төхөөрөмж хөтөлбөр Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сөүлийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сүн Чон Хян Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Ханбатын Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр