ШУТИС-ийн элсэгч оюутанд чиглэсэн “Амжилттай суралцах нь” лекц болно
ganbii

ШУТИС-ийн элсэгч оюутанд чиглэсэн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бүрэлдэхүүн сургууль тус бүр “Амжилттай суралцах нь” лекцийг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна уу.

Д/д

Үйл ажиллагаа

Цаг хугацаа

Хаана болох

Лекц унших багш нарын нэрс

1

ЭХС

IX/02 нд

16:00-17:30 цагт

Хичээлийн I байр хурлын танхим

Б.Бат-Эрдэнэ /ЭХС-ийн Цахилгаан техникийн салбарын эрхлэгч доктор (Ph.D), профессор/

2

ҮТС

IX/7 нд

16:00-17:30 цагт

Д.Түмэнболд /ҮТС-ийн Дизайны салбарын эрхлэгч доктор (Ph.D), дэд профессор/

3

ХШУС, ГХС,

1000 инженер

IX/04 нд

16:00-17:30 цагт

Ч.Оюунгэрэл /ГХС-ийн Ази судлалын тэнхимийн  ахлах багш, доктор (Ph.D)/

4

БАС

IX/05 нд

16:00-17:30 цагт

Ч.Оюунгэрэл /ГХС-ийн Ази судлалын тэнхимийн  ахлах багш, доктор (Ph.D)/

5

ГУУС

IX/09 нд

16:00-17:30 цагт

Б.Улаанбаатар /ГУУС-ийн Уурхайн технологийн  салбарын ахлах багш/

6

БуХС

IX/02 нд

16:00-17:30 цагт

ХичээлийнV байр 205 тоот танхим

 

Я.Төгөлдөр /БуХС-ийн Хүмүүнлэгийн салбарын эрхлэгч доктор (Ph.D), дэд профессор/

7

МехТС

IX/03 нд

16:00-17:30 цагт

Хичээлийн VII байр хурлын танхим

 

С.Дэлгэрмаа /МехТС-ийн  Техник механикийн тэнхимийн ахлах багш доктор (Ph.D)/

8

МХТС

IX/04 нд

16:00-17:30 цагт

Хичээлийн VIII байр лекцийн танхим

 

Т.Уранчимэг  /МХТС-ийн  Холбооны салбарын багш/

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба