Мика Монгол оюутны дадлагын хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ
mes

ОЮУТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ДАДЛАГА

Хамаарах мэргэжил: Механик инженер, Мехатроник, Машин үйлдвэрлэл, Электроник, Тѳмѳрлѳг, Автоматжуулалт

● Механик, Авто, Электроник, Автоматжуулалт, Цахилгаан Автомашин, төмөрлөг, ийн чиглэлийн компаниудад 12 сарын хугацаатай дадлага хийнэ. Цалин сард 3.5-4.5 сая ₮
● Япон хэлний сургалтын тухайд Мика Монгол боловсролын байгууллагад хэлний бэлтгэлд бүрэн хамрагдах боломжтой бөгөөд Япон хэлний чадварын ярилцлага болон Валео компанитай ярилцах ярилцлагуудад тавигдах асуулт, агуулгын дагуу бэлтгэдгээрээ бусад сургалтуудаас онцлогтой юм.
● Ярилцлагад тэнцсэн тохиолдолд шаардлагатай визийн бичиг баримтуудыг Мика Монгол боловсролын байгууллага бүрдүүлэлтийг хариуцна. 

Валео компанийн вэб хуудас:
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Valeo?_x_tr_sl=mn&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp


Холбоо барих:
Дадлагын хөтөлбөр хариуцсан ажилтан:   Mica JapanIntern https://www.facebook.com/profile.php?id=100086467999964
Инженер хөтөлбөр хариуцсан ажилтан:    Mica JapanJob https://www.facebook.com/profile.php?id=100080499670402  
Холбоо барих утас:   7788-6688  7710-6688
Байршил https://maps.app.goo.gl/F5tDnYHW7BRr46rB8

МехТС-ийн оюутнууд бүртгүүлэх, анкет бөглөх:
МехТС-ийн 213 тоот, ЭШИ ажилтан Д.Ганчимэг