Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Бакалавр)                                  

Хөтөлбөрийн индекс: 071402

ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: Математик, Физик

Дагалдан хичээлүүд: Нийгэм судлал, Англи хэл

Босго оноо: Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

 • Суурь хичээл-480 оноо
 • Дагалдан хичээл- 440 оноо

“Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт” хөтөлбөрөөр төгсөгч нь мехатроник инженерийн үндсэн мэдлэгтэй, бие даах, багаар ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай, гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай, дадлага туршлагатай, зохион бүтээх төсөлд тулгуурлан бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн болно.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

 • CDIO арга зүй буюу үр дүнд суурилсан боловсролын хэлбэрийг сургалтын үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн.
 • Оюутнууддаа CDIO ур чадваруудыг олгодог. Өөрөөр хэлбэл “гараар нь”, “бодитоор нь” хийлгэж төслийн ажлыг гүйцэтгүүлдэг.
 • Онолын мэдлэгээ хэрэглэх аргад төслийн хичээлээрээ суралцдаг.
 • Сургалтын хөтөлбөр дэх зохион бүтээх хичээлийн эзлэх хувь их.
 • Сургалтын тоног төхөөрөмж, лабораторийн орчин нөхцөл сайтай.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн.

Төгсөгчдийн ажлын байр:

 • Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрт автоматжуулалтын инженер
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийн програм хангамжтай ажиллах инженер
 • CAD,CAE,CAM систем дээр ажиллах зохион бүтээгч инженер
 • Автомат тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн удирдлагын системийн инженер
 • Робот техникийн салбарт инженерээр тус тус ажиллах боломжтой.

БУСАД ЦЭСҮҮД
Авто инженерчлэл хөтөлбөр Нисэх техникийн механик хөтөлбөр Логистик менежмент хөтөлбөр Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт хөтөлбөр Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөр Механик инженерчлэл хөтөлбөр Металл судлал, технологи хөтөлбөр Металлурги, металын технологи хөтөлбөр Машин үйлдвэрлэлийн технологи хөтөлбөр Зүтгүүр, зүтгүүрийн аж ахуй хөтөлбөр Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл хөтөлбөр Авионик хөтөлбөр Машины электрон систем хөтөлбөр Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хөтөлбөр Барилга замын машин төхөөрөмж хөтөлбөр Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сөүлийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сүн Чон Хян Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Ханбатын Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр