Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (Бакалавр)                                  

Хөтөлбөрийн индекс: 071402

ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: Математик, Физик

Дагалдан хичээлүүд: Нийгэм судлал, Англи хэл

Босго оноо: Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

 • Суурь хичээл-480 оноо
 • Дагалдан хичээл- 440 оноо

“Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт” хөтөлбөрөөр төгсөгч нь мехатроник инженерийн үндсэн мэдлэгтэй, бие даах, багаар ажиллах, харилцааны өндөр чадвартай, гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай, дадлага туршлагатай, зохион бүтээх төсөлд тулгуурлан бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн болно.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

 • CDIO арга зүй буюу үр дүнд суурилсан боловсролын хэлбэрийг сургалтын үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн.
 • Оюутнууддаа CDIO ур чадваруудыг олгодог. Өөрөөр хэлбэл “гараар нь”, “бодитоор нь” хийлгэж төслийн ажлыг гүйцэтгүүлдэг.
 • Онолын мэдлэгээ хэрэглэх аргад төслийн хичээлээрээ суралцдаг.
 • Сургалтын хөтөлбөр дэх зохион бүтээх хичээлийн эзлэх хувь их.
 • Сургалтын тоног төхөөрөмж, лабораторийн орчин нөхцөл сайтай.
 • Магадлан итгэмжлэгдсэн.

Төгсөгчдийн ажлын байр:

 • Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрт автоматжуулалтын инженер
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийн програм хангамжтай ажиллах инженер
 • CAD,CAE,CAM систем дээр ажиллах зохион бүтээгч инженер
 • Автомат тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн удирдлагын системийн инженер
 • Робот техникийн салбарт инженерээр тус тус ажиллах боломжтой.