ШУТИС-ийн шилдэг, тэргүүний төгсөгч шалгаруулалт
mes