2023-2024 оны хичээлийн жилийн Өвлийн сургалтын Хичээл сонголт явагдана.
mes