МехТС-ийн чанарын бодлого

Сургалт, эрдэм шинжилгээ, инновацийг хөгжүүлж, олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын үйлчилгээг үзүүлэн салбарын манлайлагчдыг төрүүлнэ.

MENU