Механик, тээврийн сургуулийн багш, оюутнууд мод тарих үйл ажиллагаанд оролцлоо.
ganbii

ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургууль дээр хэрэгжүүлж байгаа БНСУ-ын Soon Chun Hyang University, Hanbat National University, Seoul National University of Science and Technology-тэй хамтарсан “Механик инженер” хөтөлбөрийн багш, оюутнууд Булган аймгийн Баяннуур суманд мод тарих үйл ажиллагаанд оролцлоо. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд МехТС дээр хэрэгжиж байгаа “Соёлын биет өвийг хадгалах, хамгаалах боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн ажилтнууд, Булган аймгийн Баяннуур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон “Ногоон дэлхийн бөмбөрцөг” ТББ-ын ажилтнуудтай хамтран 500 орчим мод тарилаа.